Preguntes
freqüents

Consulteu aquí les respostes a tots els dubtes sobre el model de recollida de residus.​

Cliqueu sobre cada pregunta per trobar les respostes.

1. Model de recollida

PER QUÈ CAL CANVIAR EL SISTEMA DE RECOLLIDA?

El sistema de recollida amb contenidors al carrer no ens permet superar el 40% de recollida selectiva, tot i que el 85% dels residus que generem es poden reciclar si els separem correctament. El sistema amb contenidors té un sostre i, a més, no ens garanteix una bona qualitat de la recollida.

2. Porta a porta

QUÈ ÉS EL PORTA A PORTA?

És un sistema de recollida de residus que consisteix en deixar els residus ben separats a la porta de casa seguint un calendari determinat. Els residus es treuen amb uns cubells amb xip; el xip ens permet saber qui participa i fer accions de seguiment per millorar els resultats de recollida selectiva.

COM FUNCIONEN LES ÀREES TANCADES PER ALS DISSEMINATS?

Les zones disseminades de municipis amb model porta a porta que no tenen servei porta a porta tenen assignada una àrea tancada amb control d’accés on hi han tots els contenidors. Aquesta àrea es pot obrir amb un clauer elèctronic que està associat a cada habitatge. Amb aquest sistema podem saber qui fa ús dels contenidors i fer-ne un seguiment amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i els resultats de recollida selectiva.

PER QUÈ ELS CUBELLS PORTEN XIP?

Per a poder fer un seguiment de la participació ciutadana i millorar els índexs de recollida selectiva.

PER A QUÈ SERVEIXEN ELS TRES CUBELLS?

El cubell airejat (reixat) és per a la cuina, cal dipositar-hi les restes d’orgànica dins una bossa compostable. Aquets sistema permet la transpiració i evita les males olors i els lixiviats.

El cubell marró és per treure l’orgànica al carrer. L’orgànica no es pot treure amb el cubell reixat.

El cubell gris és per treure la resta.

Els residents a Aiguaviva, Campllong o a les urbanitzacions de Bescanó o de Sant Julià de Ramis tenen tres bujols de 120L (groc, blau i verd) per treure els envasos, el paper i el cartró i el vidre.

Els residents en qualsevol altre municipi amb recollida porta a porta diferent als anteriors, disposen d’un cubell verd multimaterial que serveix per treure els envasos, el paper i el cartró o el vidre, tot seguint el que indica el calendari.

PUC TREURE LA BOSSA SENSE EL CUBELL?

No, els residus s’han de treure sempre dins el cubell que pertoca.

PUC TREURE EL CUBELL REIXAT PER A L’ORGÀNICA EN LLOC DEL MARRÓ?

No, el cubell reixat és per a la cuina, cal treure el marró de 25L, que és el que porta el xip.

HAIG D'UTILITZAR BOSSES COMPOSTABLES PER L'ORGÀNICA?

Sí, sempre.

COM HE DE TREURE ELS BOLQUERS, EL TÈXTIL SANITARI I ELS EXCREMENTS D'ANIMALS DOMÈSTICS?

Es poden treure cada dia que hi ha recollida dins una bossa identificada amb l’adhesiu homologat.

QUÈ HE DE FER SI SE’M TRENCA UN CUBELL?

Posa’t en contacte amb l’oficina del porta a porta del teu municipi i se te’n facilitarà un de nou.

QUÈ HE DE FER SI CANVIO D’HABITATGE?

Els cubells van associats a l’habitatge. Si canvies d’habitatge cal que ho comuniquis a l’oficina del porta a porta del teu municipi i et lliuraran uns nous cubells.

3. Contenidors amb control d’accés

QUÈ SÓN ELS CONTENIDORS AMB CONTROL D'ACCÉS?

Els contenidors tancats amb control d’accés els trobem en el model de recollida de residus de Llagostera. Als 6 veïnats grans i a les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona, els contenidors d’orgànica, d’envasos lleugers i de resta estaran tancats amb l’objectiu de millorar els resultats i igualar-los a la resta del municipi amb recollida porta a porta.

Aquests contenidors tindran un control d’accés associat a cada habitatge que permetrà saber qui fa ús dels contenidors i fer-ne un seguiment amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i els resultats de recollida selectiva.

COM S'OBREN ELS CONTENIDORS D'ORGÀNICA, ENVASOS LLEUGERS i RESTA?

Els contenidors tancats d’orgànica, envasos lleugers i resta s’obren amb l’aplicació mòbil “El Gironès Recicla” o amb un clauer electrònic que està associat a cada habitatge.

ELS PUC OBRIR SEMPRE QUE VULGUI?

Sí, no tenen horari d’obertura.

HI HAURÀ SANCIONS SI OBRO CADA DIA EL CONTENIDOR DE RESTA?

No, no hi haurà sancions, però si separem correctament tots els nostres residus aquest contenidor l’obrirem molt poc. 

HAIG D'USAR BOSSES COMPOSTABLES PER L'ORGÀNICA?

Sí, sempre.

COM ACTIVO EL BLUETOOTH AL MEU MÒBIL PER PODER OBRIR ELS CONTENIDORS?

Ves al menú superior del telèfon i toca la icona del Bluetooth. Un cop estigui activat, ja pots obrir els contenidors.

4. Altres

COM ES GARANTEIX LA PROTECCIÓ DE DADES?

La targeta o clauer està associada a un habitatge, és a dir, a una adreça, de manera que les dades amb les quals es treballa són les mateixes que les actuals, les de la taxa d’escombraries.

ON TRUCO SI TINC UN PROBLEMA O UN DUBTE?

A l’Oficina del Porta a Porta del teu municipi.