On va
cada residu

La finalitat de la recollida selectiva és fomentar el reciclatge i convertir els residus en recursos, per evitar l’ús innecessari de primeres matèries i contribuir a minimitzar els efectes del canvi climàtic. 

A més, si reciclem tot el que generem estalviem en costos d’abocador i generem ingressos pel retorn dels residus valoritzables.

Orgànica
No hi llencis:

Restes d’escombrar, cabells, bolquers i excrements d’animals, que van al contenidor gris.

Envasos
No hi llencis:

Joguines, mànegues de regar, tubs, materials com cintes de vídeo i CD, i envasos de productes perillosos (com dissolvents o pintures), etc., que van a la deixalleria.

Paper i cartró
No hi llencis:

Paper i material brut, com ara tovallons de paper o paper de cuina tacats d’oli, que van al contenidor marró.

Vidre
No hi llencis:

Vasos trencats, vidres plans, miralls, restes de ceràmica, plats, bombetes, fluorescents, etc., que van a la deixalleria.

Resta
Només allò que no es pot reciclar.