sarrià DE TER

El model de recollida de residus de Sarrià de Ter és el porta a porta. Els habitatges disseminats que es troben fora del nucli han de portar els seus residus a una de les àrees tancades de contenidors.

Nucli

El model de recollida de residus del nucli de Sarrià de Ter és el porta a porta.

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

Els dimarts,
els dijous
i els diumenges
no hi ha mai recollida.

Cal treure els residus entre les les 20 i les 22 h.

Dl

Dilluns

Orgànica

Paper i cartró

Dc

Dimecres

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

Ds

Dissabte

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
BOLQUERs

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Els establiments de fora del nucli tenen el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

Dl

Dilluns

Orgànica

Paper i cartró

Dc

Dimecres

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

Ds

Dissabte

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

Els voluminosos es poden dur a la deixalleria de Sarrià de Ter o sol·licitar una recollida a domicili.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Quin dia es fa la recollida:

Es recullen els dilluns a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— A través de la seu electrònica de l’ajuntament (Via pública – Recollida de mobles i trastos vells al carrer)
— Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament

Què és recull:

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

Poda

Recollida amb BIG-BAG a la porta de l’habitatge prèvia sol·licitud a l’Ajuntament

Cal sol·licitar la recollida abans del dilluns a les 13:00h a través del telèfon 972 17 02 11
Freqüència de recollida setmanal, d’octubre a maig, i quinzenal de juny a setembre

Es lliuraran sacs de ràfia de 1.000 l a aquells habitatges que ho sol·licitin. Quan el sac de ràfia estigui ple es podrà sol·licitar la seva recollida.

La fracció vegetal no llenyosa (gespa, fullaraca, flors marcides, etc.) es recollirà els dies de recollida orgànica, en cas que la quantitat sigui menor a 80 l.

 

Bosses compostables

Quan s’acabin cal comprar-les a qualsevol comerç o bé reutilitzar les bosses compostables de nanses.

 

Casos d’emergència

Oficina del Porta a Porta

Es donarà un accés puntual a l’àrea tancada

Deixalleria

Deixalleria de Sarrià de Ter

Carrer Puigmal, s/n
Polígon industial del pla d’en Xuncla 

 

Horari:

De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h, i de 16 a 19 h, d’octubre a maig, i de dilluns a dissabte,
de 10 a 14 h, i de 16 a 20 h, de juny a setembre

Mitjançant identificació amb codi QR (App el Gironès recicla) o bé identificant-se per adreça (si no es disposa de telèfon mòbil).

 

Què s’hi pot portar:
  • Residus valoritzables: envasos, ferralla, fustes, paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre i voluminosos.
  • Residus especials: dissolvents, electrodomèstics amb CFCs, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles, pneumàtics i altres residus especials. 

Oficina del Porta a Porta

Adreça:

Oficina tècnica de davant de l’Ajuntament
Carrer Major, 76

Horari:

Dilluns de 16 a 20h
Dimecres de 9 a 14h

Contacte:

sarriadeter@elgironesrecicla.cat
872 04 27 22