Sant Martí de Llémena

El model de recollida

El model de recollida de residus de Sant Martí de Llémena és amb contenidors a la via pública.

Si separem correctament els nostres residus en origen i els dipositem al contenidor que pertoca podem millorar molt els índexs de selectiva.

A Sant Martí de Llémena renovem els contenidors i implantem la recollida de la fracció orgànica. Amb el nou contracte, doncs, es completen les àrees de contenidors amb aquesta cinquena fracció. Aquest canvi permet millorar molt els índexs de selectiva i reduir els costos de gestió perquè s’evita que els residus orgànics, que són els més importants en pes, acabin a l’abocador.

Altres recollides

Voluminosos

Per aquests residus podeu utilitzar la deixalleria de Sant Martí de Llémena.

Poda

Per aquests residus podeu utilitzar la deixalleria de Sant Martí de Llémena.

Deixalleria

Deixalleria de Sant Martí de Llémena

CTRA. DE GIRONA A LES PLANES D’HOSTOLES, KM. 12,250

 

Horari:

Dimarts de 10 a 13 hores.
Dijous de 15 a 18 h (hivern) i
de 17 a 20 hores (estiu).
Dissabtes de 10 a 12 hores.

 

Telèfon:

— 972 21 32 62

 

Els habitants de Sant Martí de Llémena podeu accedir a la deixalleria amb una targeta identificativa. Podeu sol·licitar la targeta d’usuaris de la deixalleria tramitant-ho a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal.

Què s’hi pot portar?
  • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
  • Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.
  • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.