SANT JULIÀ DE RAMIS I MEDINYÀ

El model de recollida de residus de Sant Julià de Ramis i Medinyà és el porta a porta. Els habitatges disseminats que es troben fora del nucli han de portar els seus residus a una de les àrees tancades de contenidors.

Nucli

El model de recollida de residus del nucli de Sant Julià de Ramis i Medinyà és el porta a porta.

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

Els dimarts,
els dijous
i els diumenges
no hi ha mai recollida.

Cal treure els residus entre les les 20 i les 22 h.

Dl

Dilluns

Orgànica

Paper i cartró

Dc

Dimecres

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

Ds

Dissabte

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
BOLQUERs

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Urbanitzacions

El model de recollida de residus de les urbanitzacions de Sant Julià de Ramis i Medinyà és el porta a porta de baixa freqüència.

La recollida es fa 2 dies a la setmana. Cada dia de recollida es pot treure l’orgànica més la fracció que toca dins el cubell corresponent. Per tant, hi ha 5 dies a la setmana sense servei de recollida de residus.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DL

Dilluns

Orgànica

Envasos lleugers

DJ

Dijous

Orgànica

Paper i cartró
(cada 15 dies)

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

Vidre
(un cop al mes)

DS

Dissabte

Orgànica

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Bujol 120l

Envasos lleugers

Paper i cartró

Vidre

Recollida de
bolquers

Si amb el dia de resta no n’hi ha prou, es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyosa

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Disseminats

Els residus generats pels habitatges disseminats es recullen a l’àrea tancada.

Dins les àrees hi ha contenidors de totes les fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar un clauer electrònic. 

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Els establiments de fora del nucli tenen el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DL

Dilluns

Orgànica

Paper i cartró

DC

Dimecres

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

Vidre
(un cop al mes)

DS

Dissabte

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

Els voluminosos es poden dur a la deixalleria de Sarrià de Ter o sol·licitar una recollida a domicili.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Quin dia es fa la recollida:

Es recullen els dimarts a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 17 09 09 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla
— Presencialment a l’Ajuntament

Què és recull:

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

Poda

Recollida amb BIG-BAG a la porta de l’habitatge prèvia sol·licitud a l’Ajuntament

Freqüència de recollida setmanal, d’octubre a maig, i quinzenal de juny a setembre

Es lliuraran sacs de ràfia de 1.000 l a aquells habitatges que ho sol·licitin.
Quan el sac de ràfia estigui ple es podrà sol·licitar la seva recollida.

La fracció vegetal no llenyosa es recollirà els dies de recollida orgànica, en cas que la quantitat sigui menor a 80 l.

 

bosses compostables

Hi ha 2 comerços col·laboradors on es poden comprar les bosses a preu públic

(1€/rotlle de 20 bosses, IVA a part).
  • Agrobotiga El Camp
  • Fruites i Verdures Hamda
  • Ca la Laia
  • Ca Romagós
Casos d’emergència

Oficina del Porta a Porta

Adreceu-vos a l’Oficina del Porta a Porta i exposeu el cas. Es donarà un accés puntual a l’àrea tancada.

Deixalleria

Deixalleria de Sarrià de Ter

Carrer Puigmal, s/n
Polígon industial del pla d’en Xuncla 

 

Horari:

De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h, i de 16 a 19 h, d’octubre a maig, i de dilluns a dissabte,
de 10 a 14 h, i de 16 a 20 h, de juny a setembre

Mitjançant identificació amb codi QR (App el Gironès recicla) o bé identificant-se per adreça (si no es disposa de telèfon mòbil).

 

Què s’hi pot portar:
  • Residus valoritzables: envasos, ferralla, fustes, paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre i voluminosos.
  • Residus especials: dissolvents, electrodomèstics amb CFCs, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles, pneumàtics i altres residus especials. 

Oficina del Porta a Porta

Sant Julià de Ramis:

Espai d’Atenció a les persones
Carretera Banyoles 54
Dilluns de 9 a 14h

Medinyà:

Oficina d’Atenció al Ciutadà – Ajuntament
Carrer Migdia, 16-20
Dimecres de 16 a 20h

Contacte:

santjuliaderamis@elgironesrecicla.cat
872 04 27 22