SANT JOAN DE MOLLET

El model de recollida de residus de Sant Joan de Mollet és el porta a porta. 

Nucli

El model de recollida de residus de Sant Joan de Mollet és el porta a porta. 

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

Els dilluns, els dimecres i els dissabtes no hi ha mai recollida. Els divendres, setmana sí, setmana no.

Cal treure els residus entre les les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
BOLQUERs

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

EMERGÈNCIES

En cas que no hagueu pogut treure els residus seguint el calendari podeu sol·licitar un clauer de l’àrea tancada a l’Ajuntament.

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

El servei de recollida és a domicili prèvia concertació.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Quin dia es fa la recollida:

Es recullen el quart dijous de cada mes a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 48 81 81 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla

— Presencialment a l’Ajuntament

Què és recull:

Trastos voluminosos: matalassos, neveres, televisors, taules, etc.

Poda

La recollida de la poda es fa a domicili prèvia concertació.

La fracció vegetal

La fracció vegetal llenyosa es recollirà amb big-bags. La fracció vegetal no llenyosa es recollirà els dies de recollida orgànica.

 

Deixalleria

Deixalleria de Celrà

C/Espinau, 16
(polígon industrial de Celrà)

 

Horari:

De dilluns a divendres, de 15 a 19 h  dimarts i dijous, de 9 a 13 h
dissabtes, de 10 a 13 h i de 16 a 18 h

Mitjançant identificació amb codi QR (App el Gironès recicla) o bé identificant-se per adreça (si no
es disposa de telèfon mòbil).

 

Què s’hi pot portar:
  • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
  • Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.
  • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Oficina del Porta a Porta

Adreça:

Sala de Plens (Ajuntament)
Plaça Espanya, 3

Horari:

Dimecres de 9 a 11:30h

Contacte:

santjoandemollet@elgironesrecicla.cat

872 04 27 22