Sant Gregori

El model de recollida de residus de Sant Gregori és el porta a porta. Els habitatges disseminats que es troben fora del nucli han de portar els seus residus a una de les àrees tancades de contenidors.

Nucli

El model de recollida de residus del nucli de Sant Gregori és el porta a porta.

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

Els dilluns, els dimecres i els dissabtes no hi ha mai recollida. Els divendres, setmana sí, setmana no.

Cal treure els residus entre les les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
BOLQUERs

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Emergències

En cas que no hagueu pogut treure els residus seguint el calendari podeu anar a la deixalleria en el seu horari d’obertura.

Disseminats

Els residus generats pels habitatges disseminats es recullen en àrees tancades.

Dins les àrees hi ha contenidors de totes les fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar un clauer electrònic. Si no disposeu de clauer poseu-vos en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta.

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Els establiments de fora del nucli tenen el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

El servei de recollida és a domicili prèvia concertació.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Quin dia es fa la recollida:

Es recullen cada segon dimecres de mes durant el matí.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 42 83 00 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— Web: www.santgregori.cat
— Presencialment a l’Ajuntament

Què és recull:

Trastos voluminosos: matalassos, neveres, televisors, taules, etc.

Poda

La recollida de la poda es fa a domicili prèvia concertació.

Es lliuraran sacs de ràfia de 1.000 l a aquells habitatges que ho sol·licitin.
Quan el sac de ràfia estigui ple es podrà sol·licitar la seva recollida.
La recollida es fa els dimarts de manera setmanal d’octubre a maig i quinzenal de juny a setembre.

Sol·liciteu els sacs de ràfia i les recollides mitjançant el formulari que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Gregori.

Deixalleria

Deixalleria de Sant Gregori

POL. IND. JOERIA CENTRE
CTRA. DE CARTELLÀ, S/N

 

Horari:

Dilluns i dimecres de 15 a 19 hores.
Divendres de 9 a 13 h i de 15 a 19 hores.
Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 19 hores.

 

Els habitants de Sant Gregori poden sol·licitar la seva targeta com a usuaris de la deixalleria, omplint el formulari següent o tramitar-lo a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal.

 

Què s’hi pot portar:
  • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
  • Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.
  • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Oficina del Porta a Porta

Adreça:

Centre Cívic de Sant Gregori
C/ Rocacorba, 2

Horari:

Dimarts de 9 a 14 hores
Dijous de 16 a 20 hores

Contacte:

santgregori@elgironesrecicla.cat