Sant Andreu Salou

El model de recollida

El model de recollida de residus de Sant Andreu Salou és amb contenidors a la via pública.

Si separem correctament els nostres residus en origen i els dipositem al contenidor que pertoca podem millorar molt els índexs de selectiva.

Altres recollides

Voluminosos

El servei de recollida és a domicili prèvia concertació.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Només s’accepten 3 mobles o voluminosos grans o 5 de petits per cada sol·licitud. El servei no inclou la recollida, el buidat parcial o total d’una llar.

 

Quin dia es fa la recollida:

Es recullen cada tercer dijous de mes a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 hores al dia de recollida.

 

Com sol·licitar la recollida:

— 972 46 30 37 (horari d’atenció de dilluns a divendres)

Què és recull:

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

 

Què no es recull:

La runa, els pneumàtics i residus especials com les bateries i d’altres que, per les seves característiques puguin resultar perillosos (materials inflamables, explosius, etc.). Restes d’uralita de fibrociment o d’amiant.

El servei recull fins a tres mobles o voluminosos grossos o cinc de petits per cada sol·licitud. El servei no inclourà la recollida ni el buidatge parcial o total d’una llar.

Poda

La poda s’ha de dur a la deixalleria de Cassà de la Selva.

Deixalleria

Deixalleria de Cassà de la Selva

POL. IND. DE CASSÀ DE LA SELVA
C/ PLA DE L’ESTANY, S/N

 

Horari:

Dilluns, dimecres, divendres i
dissabte, de 10 a 14 hores.
De dilluns a divendres, de 15 a 19 hores.

 

Telèfon:

— 972 46 46 91

Què s’hi pot portar:
  • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
  • Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.
  • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.