Quart

El model de recollida de residus de Quart és el porta a porta. Els habitatges disseminats que es troben fora del nucli han de portar els seus residus a una de les àrees tancades de contenidors.

Nucli

El model de recollida de residus del nucli de Quart és el porta a porta.

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

​Els dilluns, els dimecres i els dissabtes no hi ha mai recollida. Els divendres, setmana sí, setmana no.

Cal treure els residus entre les les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
bolquers

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Emergències

En cas que no hagueu pogut treure els residus seguint el calendari podeu anar a la deixalleria en el seu horari d’obertura.

Disseminats

Els residus generats pels habitatges disseminats es recullen en àrees tancades i armaris tancats.

Dins les àrees hi ha contenidors de totes les fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar un clauer electrònic. Dins els armaris hi haurà un penjador per a cada habitatge. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar una clau. Si no disposeu de clauer o clau, poseu-vos en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta.

 

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Els establiments de fora del nucli tenen el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

Es recullen cada dimecres a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat abans del dimarts a les 12 h

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Només s’accepten 3 mobles o voluminosos grans o 5 de petits per cada sol·licitud. El servei no inclou la recollida, el buidat parcial o total d’una llar.

Quin dia es fa la recollida

Es recullen cada dimecres a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat abans del dimarts a les 12 h.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 46 91 71 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla

Què és recull

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

Què no es recull

La runa, els pneumàtics i residus especials com les bateries i d’altres que, per les seves característiques puguin resultar perillosos (materials inflamables, explosius, etc.). Restes d’uralita de fibrociment o d’amiant.

El servei recull fins a tres mobles o voluminosos grossos o cinc de petits per cada sol·licitud. El servei no inclourà la recollida ni el buidatge parcial o total d’una llar.

Poda

Recollida a domicili prèvia concertació a l’Ajuntament.

Es lliuraran sacs de ràfia de 1.000l a l’Oficina del porta a porta a aquells habitatges que ho sol·licitin. Quan el sac de ràfia estigui ple es podrà sol·licitar la seva recollida trucant a l’ajuntament.

La recollida es fa els dimarts de manera setmanal d’octubre a maig i quinzenal de juny a setembre.

També podeu dur-la a la deixalleria de Quart.

Adreça:

Carrer Rodell, 19
Polígon Industrial “Pla de l’illa”
17241 Quart

Horari:

De dilluns a divendres de 15 a 19 hores.
Dissabtes de 10 a 14 hores.

Festius, tancat

Telèfon:

972 24 44 00

Oli de cuina usat

L’oli s’ha de dipositar a la deixalleria de Quart.

Cal portar-hi l’oli, prèviament colat, en ampolles de plàstic de menys de 3 litres, ben tapades per evitar vessaments dins el contenidor.

Adreça:

Carrer Rodell, 19
Polígon Industrial “Pla de l’illa”
17241 Quart

Horari:

De dilluns a divendres de 15 a 19 hores.
Dissabtes de 10 a 14 hores.

Festius, tancat

Telèfon:

972 24 44 00

 

Deixalleria

Deixalleria de Quart

Carrer Rodell, 19
Polígon Industrial “Pla de l’illa”
17241 Quart
Horari:

De dilluns a divendres de 15 a 19 hores.
Dissabtes de 10 a 14 hores.
Festius, tancat

 

 

Què s’hi pot portar
  • Residus valoritzables: envasos, ferralla, fustes, paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre i voluminosos.
  • Residus especials: dissolvents, electrodomèstics amb CFCs, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles, pneumàtics i altres residus especials.

Oficina del Porta a Porta

Adreça

Local de l’Estació de Quart
C. del Tren, 56

Horari

Dimarts de 16 a 20 hores
Divendres de 9 a 14 hores

Telèfon

872 04 27 22

Contacte

quart@elgironesrecicla.cat