Campllong

El model de recollida de residus de Campllong és el porta a porta de baixa freqüència. Els habitatges o activitats que estan fora del nucli i lluny de la ruta de recollida han de portar els seus residus a l’àrea tancada del camí Fondo. 

Nucli i disseminats amb porta a porta

El model de recollida de residus del nucli i part dels disseminats de Campllong és el porta a porta de baixa freqüència.

La recollida es fa 2 dies a la setmana. Cada dia de recollida es pot treure l’orgànica més la fracció que toca dins el cubell corresponent.

Calendari

Cal treure els residus a partir de les 20 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Orgànica

Paper i cartró
(cada 15 dies)

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

Vidre
(un cop cada 4 setmanes)

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Bujol 120L

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
BOLQUERS

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Emergències

En cas que no pugueu treure els residus seguint el calendari podeu demanar la clau d’una àrea tancada a l’Ajuntament deixant un dipòsit estipulat.

Disseminats sense porta a porta

Els residus generats pels habitatges disseminats sense servei porta a porta es recullen en una àrea tancada de contenidors.

Dins l’àrea, ubicada al camí Fondo, hi ha contenidors de totes les fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar un clauer electrònic. Si no disposeu de clauer poseu-vos en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta.

Recollida comercial

Els establiments del nucli i els disseminats que disposen del servei de porta a porta segueixen el calendari domèstic més una recollida extra d’orgànica cada diumenge i una de resta cada 4 dijous.

Els establiments de fora del nucli que no tenen servei porta a porta han de portar els seus residus a l’àrea tancada del camí Fondo.

Calendari

Cal treure els residus a partir de les 20 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Envasos lleugers

DJ

Dijous

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

DV

Divendres

Orgànica

Paper i cartró
(cada 15 dies)

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

Vidre
(un cop cada 4 setmanes)

DG

Diumenge

Orgànica

Altres recollides

Voluminosos

El servei de recollida és a domicili prèvia concertació.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Només s’accepten 3 mobles o voluminosos grans o 5 de petits per cada sol·licitud. El servei no inclou la recollida, el buidat parcial o total d’una llar.

Quin dia es fa la recollida:

Els voluminosos es recullen cada tercer dijous de mes a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 46 15 04 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla
Formulari web

Què és recull:

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

Què no es recull:

La runa, els pneumàtics i residus especials com les bateries i d’altres que, per les seves característiques puguin resultar perillosos (materials inflamables, explosius, etc.). Restes d’uralita de fibrociment o d’amiant.

El servei recull fins a tres mobles o voluminosos grossos o cinc de petits per cada sol·licitud. El servei no inclourà la recollida ni el buidatge parcial o total d’una llar.

Poda

La poda es pot dipositar al contenidor tancat que trobareu al costat de l’àrea tancada de contenidors del camí Fondo.

Cal sol·licitar la clau d’accés prèviament a l’Ajuntament.

Deixalleries

Deixalleria de Cassà de la Selva

POL. IND. DE CASSÀ DE LA SELVA
C/ PLA DE L’ESTANY, S/N

 

Horari:

Dilluns, dimecres, divendres i
dissabtes de 10 a 14 hores.
De dilluns a divendres de 15 a 19 hores.

 
Telèfon:

972 46 46 91

 

Què s’hi pot portar:
  • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
  • Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.
  • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Deixalleria mòbil

PASSEIG DE CAMPLLONG –
C/ ENRIC MIRALLES EL TUPÍ
 
Horari:

Segon dissabte de cada mes.

 

Què s’hi pot portar:
  • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
  • Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.
  • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Oficina del Porta a Porta

Adreça:

Planta baixa de l’Ajuntament
C/ Església, 21

Horari:

Dimarts de 16 a 19 hores

Contacte:

campllong@elgironesrecicla.cat