BORDILS

El model de recollida de residus de Bordils és el porta a porta. Els habitatges disseminats que es troben fora del nucli han de portar els seus residus a l’àrea tancada de contenidors.

Nucli

El model de recollida de residus del nucli de Bordils és el porta a porta.

L’orgànica es recull tres dies a la setmana; els envasos, dos dies a la setmana; el paper i cartró, un dia a la setmana; i la resta i el vidre cada quinze dies. És a dir que una setmana hi ha servei de recollida 3 dies i la setmana següent, 4 dies. D’aquesta manera tenim setmanes amb 3 i 4 dies de silenci en què no hi ha residus al carrer ni camions de recollida.

Cal treure sempre cada residu amb el cubell que li pertoca.

Calendari

Els dilluns, els dimecres i els dissabtes no hi ha mai recollida. Els divendres, setmana sí, setmana no.

Cal treure els residus entre les les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Cubell verd

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
BOLQUERs

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Emergències

En cas que no hagueu pogut treure els residus seguint el calendari podeu sol·licitar un clauer de l’àrea tancada a l’Ajuntament.

Disseminats

Els residus generats pels habitatges disseminats es recullen a l’àrea tancada.

Dins l’àrea hi ha contenidors de totes les fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar un clauer electrònic. Si no disposeu de clauer poseu-vos en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta.

Recollida comercial

Els establiments del nucli segueixen el calendari domèstic.

Els establiments de fora del nucli tenen el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus entre les 20 i les 22 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Paper i cartró

DJ

Dijous

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Resta
(cada 15 dies)

Vidre
(cada 15 dies)

DG

Diumenge

Orgànica

Envasos lleugers

Altres recollides

Voluminosos

El servei de recollida és a domicili prèvia concertació.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Quin dia es fa la recollida:

Es recullen els dimarts de cada mes a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 49 00 03 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla

— Presencialment a l’Ajuntament

Què és recull:

Trastos voluminosos: matalassos, neveres, televisors, taules, etc.

Poda

La recollida de poda es fa a domicili previ pagament del preu públic i concertació de la recollida.

Descarregueu-vos el formulari de sol·licitud de recollida de poda aquí 

El preu públic del servei de recollida és de 35€/big-bag (1.000 l)

Amb el comprovant de pagament, recolliu la vostra big-bag a l’Oficina del porta a porta de Bordils

 

Deixalleria

Deixalleria Celrà

C/Espinau, 16
(polígon industrial de Celrà)

 

Horari:

De dilluns a divendres, de 15 a 19 h
Dimarts i dijous, de 9 a 13 h
Dissabtes, de 10 a 13 h i de 16 a 18 h

Mitjançant identificació amb codi QR (App el Gironès recicla) o bé identificant-se per adreça (si no es disposa de telèfon mòbil)

 

Què s’hi pot portar:
  • Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
  • Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
  • Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.
  • Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Oficina del Porta a Porta

Adreça:

Local Jove a la pista vella
C/Almeda, 35

Horari:

Dimarts de 16 a 20h
Divendres de 9 a 14h

Contacte:

bordils@elgironesrecicla.cat
872 04 27 22