Aiguaviva

El model de recollida de residus d’Aiguaviva és el porta a porta de baixa freqüència. Els habitatges o activitats que estan fora del nucli i lluny de la ruta de recollida han de portar els seus residus a les àrees tancades.

Nucli

El model de recollida de residus per al nucli d’Aiguaviva és el porta a porta de baixa freqüència.

La recollida es fa 2 dies a la setmana. Cada dia de recollida es pot treure l’orgànica més la fracció que toca dins el cubell corresponent.

Calendari

Cal treure els residus a partir de 20 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Envasos lleugers

DV

Divendres

Orgànica

Paper i cartró
(cada 15 dies)

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

Vidre
(un cop cada 4 setmanes)

Cubell marró

Orgànica

Cubell gris

Resta

Bujol 120L

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

Recollida de
BOLQUERS

Es poden deixar dins una bossa identificada amb l’adhesiu corresponent qualsevol dia que hi hagi recollida.

Restes de jardineria
no llenyoses

Es recullen juntament amb la fracció orgànica, sempre que el volum no superi els 80 litres, i sense bossa de plàstic.

Emergències

En cas que no pugueu treure els residus seguint el calendari podeu demanar la clau d’una àrea tancada a l’Ajuntament deixant un dipòsit estipulat.

Disseminats

Els residus generats pels habitatges disseminats d’Aiguaviva es recullen en àrees tancades.

Dins les àrees hi ha contenidors de totes les fraccions: orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta. Per poder-hi accedir s’ha d’utilitzar un clauer electrònic. Si no disposeu de clauer poseu-vos en contacte amb l’Oficina del Porta a Porta.

Recollida comercial

Els establiments del nucli i disseminats que disposen del servei de porta a porta segueixen el calendari domèstic més una recollida extra d’orgànica cada diumenge i una de resta cada 4 dijous.

Els establiments de fora del nucli que no tenen servei porta a porta tindran el mateix servei que els habitatges disseminats.

Calendari

Cal treure els residus a partir de les 20 h.

DT

Dimarts

Orgànica

Envasos lleugers

DJ

Dijous

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

DV

Divendres

Orgànica

Paper i cartró
(cada 15 dies)

Resta
(un cop cada 4 setmanes)

Vidre
(un cop cada 4 setmanes)

DG

Diumenge

Orgànica

Altres recollides

Voluminosos

El servei de recollida és a domicili prèvia concertació.

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat la recollida.

Només s’accepten 3 mobles o voluminosos grans o 5 de petits per cada sol·licitud. El servei no inclou el buidatge parcial o total d’una llar.

Quin dia es fa la recollida:

Es recullen cada primer divendres de mes a tots aquells habitatges que ho hagin sol·licitat amb una antelació mínima de 24 h al dia de recollida.

Com sol·licitar la recollida:

— 972 23 50 07 (horari d’atenció de dilluns a divendres)
— App: El Gironès Recicla

Formulari web

Què és recull:

Electrodomèstics grossos, equips d’electrònica i ofimàtica, mobles i andròmines, roba (volums superiors a 80L) i altres residus reutilitzables en bon estat, com joguines o llibres.

Què no es recull:

La runa, els pneumàtics i residus especials com les bateries i d’altres que, per les seves característiques puguin resultar perillosos (materials inflamables, explosius, etc.). Restes d’uralita, de fibrociment o d’amiant.

El servei recull fins a tres mobles o voluminosos grossos o cinc de petits per cada sol·licitud. El servei no inclourà la recollida ni el buidatge parcial o total d’una llar.

Roba, calçat i llibres

Cal dipositar-los als contenidors de la via pública situats darrere l’església i a Mas Aliu.

Poda

La poda es pot dipositar en els contenidors habilitats per aquest tipus de residu.

Horari:

De divendres a les 15 h a dilluns a les 8 hores

Ubicacions dels contenidors de poda:
  1. Mimosa (c/Llevant, 1).
  2. Mas Aliu (c/Barcelona, 39).
  3. Davant la llar d’infants (c/Verge de Vilademany, 16).
Recollida de poda a Can Jordi:

Dilluns al matí a la porta de casa, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament.

Oli de cuina usat

L’oli es recull en contenidor a la via pública.

Cal portar-hi l’oli, prèviament colat, en ampolles de plàstic de menys de 3 litres, ben tapades per evitar vessaments dins el contenidor.

Ubicació del contenidor d’oli:

Darrere l’església, al costat de la minideixalleria.

Deixalleria

Deixalleria de Salt

POL. IND. TORRE MIRONA
C/ AMNISTIA INTERNACIONAL, S/N

 

Horari:

De dilluns a divendres de 10 a 13 h i
de 16 a 19 hores.
Dissabtes i diumenges de 9 a 14 hores.

Telèfon:

972 23 88 11

 

Què s’hi pot portar:
  • Residus valoritzables: envasos, ferralla, fustes, paper i cartró, plàstic (no envàs), poda, runes, tèxtil, vidre i voluminosos.
  • Residus especials: dissolvents, electrodomèstics amb CFCs, ferralla electrònica, fluorescents, olis minerals, olis vegetals, piles, pneumàtics i altres residus especials.

Oficina del Porta a Porta

Adreça:

Ca la Neus
Pl. 1 d’Octubre, 1

Horari:

Dijous de 16 a 19 hores

Contacte:

aiguaviva@elgironesrecicla.cat