El Consell Comarcal del Gironès, juntament amb la majoria d’Ajuntaments de la comarca, ha dissenyat un model de recollida de residus adaptat a la realitat de cada territori a fi de millorar els resultats de recollida selectiva i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

El model, que inclou 21 municipis de la comarca, es basa en tres sistemes diferenciats: la recollida porta a porta, complementada amb àrees tancades pels disseminats; la recollida en contenidors a la via pública i la recollida en contenidors tancats als veïnats i urbanitzacions de Llagostera.

LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

La recollida porta a porta consisteix en deixar els residus ben separats a la porta de casa seguint un calendari estipulat. El model de la nostra comarca és la recollida porta a porta de cinc fraccions: orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta.

Per tal de separar i aportar correctament els residus, es faciliten cubells i bujols a tots els habitatges i comerços. Aquests materials porten un xip que el servei de recollida llegeix cada vegada que es recullen; d’aquesta manera podem fer un seguiment de la participació en el porta a porta.

Per a la majoria d’habitatges disseminats dels municipis amb porta a porta s’han habilitat àrees tancades dins les quals hi ha els cinc contenidors. Aquestes àrees s’obren amb un clauer electrònic.

En el cas de Llagostera, es combina la recollida porta a porta a tot el nucli, amb la recollida en contenidors tancats d’orgànica, envasos i resta als veïnats i les urbanitzacions.

LA RECOLLIDA EN CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA

A sis dels municipis es manté la recollida segregada de les 5 fraccions amb contenidors a la via pública. En algun cas, com Cassà de la Selva, el model està en revisió.

EL MODEL DEL
VOSTRE POBLE

Per tal de saber tots els detalls del vostre poble, seleccioneu el vostre municipi