Tria el teu municipi i coneix tots els detalls del nou servei
de recollida de residus.

També hi trobaràs informació de la campanya informativa i com recollir el teu kit